logo

Anna Catón Jiménez

Gerent Terra Bio

Emprenedora de mena; he regentat diferents petits negocis, últimament relacionats amb la vida saludable i l’ecologia. Després d’una etapa de dificultats personals, reprenc de nou la meva vida laboral amb ganes de gaudir de la meva feina i amb la pretensió de viure sense presses ni estrés.

 

Visites i tallers saludables

Comercial freelance, promoc la vida saludable, la salut i l’ecologia. Actualment col·laboro amb la Fira Fes Salut que, aquest any, se celebrarà a Sabadell els dies 24-25 Novembre 2018 ( www.fessalut.cat).

Organitzo sortides a horts ecològics, i cellers ecològics i imparteixo tallers i cursos de tècniques de relaxació i gestió emocional per empreses.