El Diari de Terrassa va fer-se ressó de la presentació d’Ade Vallès a la cocapital catalana el mes de maig, dins dels plans d’expansió territorial de l’entitat per al curs 2017-2018.

La veu de l’Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals del Vallès va quedar recollida a pàgina sencera en la notícia Las mujeres directivas mejoran la igualdad y la rentabilidad empresarial, publicada el dissabte 2 de juny.

La crònica de la presentació d’Ade a l’aula magna de la CECOT es fa ressó de l’anunci dels primers premis d’Ade per a emprenedores de llarga trajectòria, que se celebraran al mes de novembre, a més de recollir cites de la presidenta d’Ade Vallès sobre la igualtat en l’empresa, l’accès de dones en espais de direcció o la conciliació laboral i familiar. Durant l’acte, Ade Vallès va exposar els avantatges d’associaciar-se. Per una banda, s’incrementa la influència de l’entitat i es potencien les seves reivindicacions d’igualtat; per l’altra, ofereix la possibilitat de formar-se i relacionar-se amb altres dones líders empresarials, dos dels aspectes claus d’empoderament professional.