“Donar visibilitat no només és que ens vegin, sinó també, pel que fa a les formacions, fer visibles les empreses on treballen o col·laboren les dones directives, empresàries i professionals”. Ho diu la presidenta d’Ade Vallès, Mònika Blasco Racero, en una de les entrevistes publicades recentment sobre l’Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals del Vallès i els valors d’associar-se. Llegeix-les en aquestes entrades:

Emprenedores i valentes. El diari de Sabadell parla d’Ade Vallès

“Obrim el camp de visió”. ESEC entrevista a Mònika Blasco

“El més important és educar en la igualtat”. Entrevista al diari El Punt a la presidenta d’Ade Vallès 

Talento flexible para empresas flexibles, article sobre Wisar, de la sòcia d’Ade, Sandra Arévalo.Publicat a La Vanguardia

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/edit?id=330219