“Evidenciar possibles discriminacions i desigualtats i evitar que es vagin transmetent al llarg de l’organigrama de l’empresa”

 

Al llarg dels anys que fa que treballo en projectes a favor de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes, hi ha una situació que és comú per a la majoria de les empreses: la manca de lideratge amb perspectiva de gènere.

 

Aquest lideratge significa incorporar en la gestió diària de totes aquelles persones que tenen equips al seu càrrec un anàlisi de gènere, per tal d’evidenciar possibles discriminacions i desigualtats i evitar que es vagin transmetent al llarg de l’organigrama de l’empresa.

 

Hi ha punts bàsics que sempre s’haurien de tenir en compte, com un imprescindible que és tenir totes les dades internes desagregades per sexe en tots els àmbits relatius a persones i en tots els departaments de l’empresa. La incorporació d’aquesta variable de manera transversal en tots els anàlisis i informes permet evidenciar els possibles biaixos inconscients en la pressa de decisions i converteix a les empreses en grans motors de canvi de la societat.

 

En definitiva, el que no es mesura no s’analitza, queda invisibilitzat, i sense cap possibilitat de millorar.

 

Com a sòcia i vocal d’ADE Vallès, associació que des de fa uns mesos te la seva seu a Sant Cugat del Vallès, m’agradaria poder veure un canvi cultural a totes les empreses i organitzacions del nostre entorn, ja que directament implicaria la sensibilització de les persones treballadores en clau de gènere, amb una inevitable influència als seus entorns personals i familiars, i per tant, a les persones de la nostra societat.

 

Virginia Carreras 
Consultora d’Igualtat de Gènere

Article publicat al TOT Sant Cugat.