Novetats en matèria d’igualtat del Reial Decret Llei 6/2019, de 1 de Març Implantació a les empreses

El Consell Intersectorial d’empresaris CIESC i Foment delTreball, compromesos per la igualtat, creient en el talent i la capacitat de les persones, han organitzat el passat 26 de Novembre de 2019, la jornada de treball PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE_ Eines per a les empreses, amb el objectiu de donar a conèixer quines són les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat, i les novetats introduïdes pel Real decret llei 6/2019, així com presentar eines per facilitar la implantació i la promoció de la igualtat de gènere.

Ana Fernández, Conchita Fernández i Sandra Cordone(vocals de la junta d’ADE VALLÈS), vam tenir l’oportunitat d’assistir a aquesta jornada de treball,i ens ha semblat interessant traslladar els nostres petits apunts, recollits a partir de l’excel·lent ponència de la nostra admirada Mireia del Pozo (llicenciada en Dret, Comunicació i diplomada en ADE).

El primer que hem après, és que en l’actualitat tenim normativa suficient, però seguim patint desigualtat perquè la normativa no s’aplica a les empreses.

Pla d’igualtat segons la seva definició, és un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per assolir la igualtat de tracte, oportunitats entre dones i homes, eliminant així la discriminació per sexe.

L’obligatorietat és la via per aplicar la normativa. El RDL (Reial Decret Llei) 6/2019 amb vigència des del passat 1 de Març, on les empreses estan obligades a crear els seus propis Plans d’Igualtat per implantar i promocionar la igualtat de gènere. Llei orgànica 3/2007 del 22 de Març per la igualtat efectiva.

Mireia ens explica que crear un Pla d’Igualtat, és alhora una oportunitat per a les empreses, ja que reflectirà un Diagnòstic clar de les mateixes, ressaltant el bon ús del léxico i la corresponsabilitat per conciliar.

A la jornada hem participat diferents professionals i sectors amb una mateixa finalitat, la de construir una societat cada vegada més igualitària.

Hem conegut la posada en marxa de 3 Plans diferents, de la mà de Susana Romero, Responsable de comunicació de Transports Urbans de Sabadell TUS, Pilar Medel, Agent per la IGUALTAT i Coord. Tècnica de RRHH del Parc Taulí, Elisabeth Santacruz Directora de Desenvolupament sostenible d’Aigües Sabadell, dones a  càrrec d’una responsabilitat que els produeix gran satisfacció.

Tornem a donar-los l’enhorabona, sou pioneres en la implantació d’un Pla d’igualtat.

  

Una llei amb caràcter urgent i obligatori

L’especialista Mireia del Pozo ens ha indicat seguir els següent passos:

Els 4 eixos principals de Decret llei són:

1.-Pla d’Igualtat

-Compleixen  amb la legislació

-Registre

-Major competitivitat i faciliten la presentació a concursos públics

-Milloren la cultura de la companyia

-Milloren l’ambient laboral

-Redueixen l’absentisme laboral

-Retenen talent

-Millora la productivitat i augmenta la productivitat

És obligatori negociar-ho amb els representants dels treballadors. S’ha de començar fent un diagnòstic, la foto de l’empresa, després crear un Pla que detalli unes accions concretes, establint un calendari i un període de revisió. La durada del Pla ha de ser aproximadament de 4 anys.

 

2.-Igualtat retributiva.

Totes les empreses han de tenir un registre separat per sexes. Han de contemplar el protocol per assetjament sexual.

 

3.-Conciliació per corresponsabilitat.

Negociar amb l’empresari. Poder establir una jornada a la carta.

La jornada a la carta és = a la VIDA LABORAL + la VIDA FAMILIAR + la VIDA PERSONAL.

 

4.-Permisos

Dins d’aquest apartat ens ha cridat l’atenció la importància del llenguatge en temes d’igualtat, canviem la paraula conciliació per corresponsabilitat, protegint el dret dels dos progenitors.

Cura del naixement del menor, reemplaça a la famosa frase “baixa maternal”.

La cura del naixement del menor, es tracta d’un permís individual, que té cada treballador. Aquest  és de 7 setmanes.

Pel que fa a el període de lactància, ha augmentat de 9 a 12 mesos.

Aquest Pla d’igualtat ha de ser informat a tota la plantilla de l’empresa, també s’ha de crear una comissió d’igualtat composta per 4 a 6 persones; tot depèn del volum de treballadors que tingui cada empresa.

Al seu torn, el Pla s’ha de registrar en el Registre, i la comissió ha de fer el seguiment.

Molt important: Cada 4 anys s’ha de refer el diagnòstic.

 

Segons l’article 34.8 dels treballadors “El legislador ha pensat en les grans empreses” al fer la llei laboral, i és per això que ara s’intenta reparar aquest gran error, i així evitar l’exclusió de la petita i mitjana empresa.

Després de les últimes modificacions normatives s’ha produït una ampliació generalitzada en l’obligació de la implantació d’aquest Pla, a les empreses de més de 50 treballadors. Aquesta ampliació és escalada de 50 a 100 treballadors 3 anys, de 100 a 150 2 anys i més de 150 treballadors 1 any.

Jornades com les d’avui reflecteixen que alguna cosa està canviant.

Les empreses o persones que desitjant saber mas, assessorar-se o fer un Pla adequat, poden posar-se en contacte amb Mireia del Pozo: mireiadelpozo@plusvaluadones.com

Kuka Fernandez i Sandra Cordone