“Els avenços tecnològics promouen una cultura empresarial en què la innovació i l’ètica en són la base”

 

La irrupció de la COVID-19, a banda d’un efecte sociosanitari devastador, ha tingut una clara implicació econòmica i ha suposat un repte per les empreses, que s’han vist abocades a adaptar-se a un nou entorn.

 

Els avenços tecnològics promouen una cultura empresarial en què la innovació i l’ètica en són la base. En aquest context, destaca un lideratge més personal i social en què l’ús de la intel·ligència emocional i la digitalització actuen com a catalitzadors. En aquest procés de canvi, s’obre un ventall d’oportunitats per les organitzacions en què el talent i les persones ocupen una posició central i esdevenen eix fonamental de la transformació.

 

El líder d’avui ha de ser innovador, adaptable, col·laboratiu i autèntic; ha de construir la seva legitimitat mitjançant relacions sinceres que generin confiança i potenciïn el suport i l’entusiasme de l’equip, en un ambient inclusiu i divers que impulsi la innovació i la col·laboració. Els equips diversos i les cultures inclusives són clau per l’èxit empresarial futur.

 

A Grant Thornton fa més de 16 anys que estem publicant l’informe Women in Business sobre la diversitat de gènere en l’alta direcció de les empreses mid-market i que confirma aquestes conclusions. La diversitat és essencial per l’ingent valor que la pluralitat de pensament aporta a les empreses, però és la cultura inclusiva la que ho fa possible.

 

En aquesta cursa per la diversitat, entitats com l’Associació de Dones, Directives, Empresàries i Professionals del Vallès que promou el lideratge femení, així com la presència de dones en els òrgans de direcció, juguen un paper fonamental en l’ecosistema empresarial de Sant Cugat del Vallès.

 

Isabel Perea 
Sòcia de Grant Thornton