logo

Anna Catón Jiménez

Mutua General de Catalunya

Emprenedora de mena; he regentat diferents petits negocis, últimament relacionats amb la vida saludable i l’ecologia. Després d’una etapa de dificultats personals, reprenc de nou la meva vida laboral com Assessora Comercial a Mutua General de Catalunya, amb ganes de gaudir de la meva feina i amb la pretensió de viure sense presses ni estrés.