logo

ROSA OLIVÉ CRISTANY

DIRECTORA EXECUTIVA

Decidida, emprenedora i alhora impulsiva. Persona creativa amb dots per a l’organització d’esdeveniments. Amb recursos i sempre a la recerca d’una solució. Mai tinc un NO pels meus clients i abans de renunciar a alguna cosa, esgoto totes les possibilitats.

Creada el 2008, és una agència de comunicació, publicitat, disseny, relacions públiques i Internet ubicada al Parc Audiovisual de Catalunya. Formada per professionals inquiets, creatius i valents que, després de treballar en altres empreses, van decidir crear un somni comú: la seva pròpia agència de comunicació. Una agència on poder treballar a la nostra manera, on poder crear campanyes, esdeveniments i dissenys atrevits, segons la nostra experiència i coneixements i, sobretot, on fer bé les coses. Perquè és igual la magnitud del client o de l’encàrrec el més important és que facis el que facis, sigui amb passió.