logo

Sílvia Trabalon Duran

Gerent Sant Cugat Empresarial

Diplomada en Educació Social per la URL. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB. Programa “Gestió del Patrocini i del Mecenatge d’Empreses i del Sector Públic” per la UOC i Màster Europeu en Anàlisi Política per la UOC.

És consultora en l’àmbit de l’organització i la planificació estratègica i la gestió de projectes público-privats.

Té una experiència de més de quinze anys en diferents organismes i administracions públiques en l’àmbit del management de projectes europeus, dinamització empresarial i creació de clústers, polítiques actives d’ocupació, de desenvolupament econòmic territorial o resolució de conflictes i interlocució público-privada.

  • Sant Cugat del Vallès